ACCOUNTANCY

Een accurate boekhoudkundige verwerking is dé basis voor een correcte rapportering en advisering.

Onze boekhoudactiviteiten omvatten :

- het voeren van de boekhouding van uw vennootschap en de organisatie ervan
- registratie en/of nazicht transacties (e-accounting)
- opstellen en/of voeren van een analytische boekhouding
- opmaken en indienen btw-aangiften
- de periodieke afsluiting van uw boekhouding
- de jaarlijkse afsluitingswerkzaamheden
- afsluiten boekhouding en opstellen jaarrekening
- neerleggen jaarrekening
- voorbereiden notulen jaarverslagen
- invullen aangifte vennootschapsbelasting
- opstellen fiscale bijlagen