Het opzetten van een gedegen rapportering vereist expertise, visie en inzicht. Een betrouwbare rapportering is dan ook het fundament van uw succes. Met H.t.B. Bedrijfsadviseurs BVBA kiest u voor een partner die uw activiteiten kan en wil begrijpen. Wij voorzien voor u dan ook in een beproefde rapportering die beantwoordt aan al uw eisen, en aangepast is aan de aard en de organisatie van uw onderneming.

Onze rapporteringen bestaan uit :
opmaken maandelijkse of periodieke rapporteringen

opstellen tussentijdse staten en/ of financiële analyses

opstellen van de budgetten en opmaken van de liquiditeitsprognoses

H.t.B. Bedrijfsadviseurs BVBA heeft de nodige expertise en ervaring in internationale rapportering.