Voor de verwezenlijking van uw bedrijfsdoelen is bekwaam en gemotiveerd personeel onmisbaar. Personeel is uw bedrijfskapitaal. Daarom is een goed personeelsbeleid cruciaal voor uw onderneming. H.t.B. Bedrijfsadviseurs BVBA adviseert over sociale en fiscale gevolgen van een tewerkstelling en verleent u bijstand bij het vervullen van de vereiste formaliteiten en bij de opstart van de payroll.

Dienstverlening :

- Salarisadministratie

- Opstartformaliteiten

- Interne reglementen (arbeidsreglement, sociale documenten, dimona-aangiftes, verzekeringen, …)

- Alternatieve beloningsvormen

- Beleid ten aanzien van beoordelings- en functioneringsgesprekken

- Juridische ondersteuning (arbeidscontracten, car-policies, …)